ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Cheshvan 4 5704
Torah lessons: Chumash: Lech L'cha, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 23-28.
Tanya: XXVI. In R'aya (p. 549) ...R'aya Mehemna. (p. 551).

Torah-study every day is crucial to life itself. This applies not only to the soul of the one studying but also to the souls of his family. For then (through Torah-study), the atmosphere of the home becomes an atmosphere of Torah and piety.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שלישי ד חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,שלישי עם פירש"י.
תהילים: כג-כח.
תניא: כו. בר"מ.. '482' ע"כ בר"מ  .

למוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש לא לבד בנפש הלומד, כי אם גם בנפשות בני ביתו, שאז אויר הבית הוא אויר תורה ויראת שמים.