ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Tishrei 25 5704
Torah lessons: Chumash: Noach, first parsha with Rashi.
Tehillim: 119, 1-96.
Tanya: XXV. "To comprehend (p. 533) ...spoken at all. (p. 535).

Ten melodies, some only singular stanzas, are attributed to the Alter Rebbe as having been composed by him.

Those attributed to the Mitteler Rebbe were composed in his time and sung in his presence, but he did not compose them. He had a group of musically-gifted young men known as "the Mitteler Rebbe's kapelle," divided into two groups, vocalists (baalei shir) and musicians who played various instruments (baalei zimra).

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון כה תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

עשרה נגונים - מהם תנועות בלבד - מיוחסים לרבנו הזקן שהוא בעצמו חברם.

המיוחסים לרבינו האמצעי, היינו שנתחברו בזמנו והיו מנגנים אותם לפניו, אבל לא שהוא מחברם. והיתה אצלו קבוצת אברכים מנגנים - וידועה בשם "דעם מיטעלען רבי'ס קאפעלע" - ונחלקה לשתי פלוגות: בעלי שיר - בפה, ובעלי זמרה - בכלים שונים.