ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Tishrei 11 5704
Torah lessons: Chumash: B'racha, first parsha with Rashi.
Tehillim: 60-65.
Tanya: XXI. Upon enquiring (p. 513) ...every day." (p. 515).

At the conclusion of Yom Kippur 5556 (1795) in Lyozna, the Alter Rebbe delivered a public discourse1 (his discourses were brief, as usual then) on the verse "Who is like the Eternal our G‑d whenever we call upon Him,"2 on which the Sages comment - "...upon Him" and not upon His attributes:

Pardes Rimonim explains that "upon Him" (2) refers to the orot ("radiances" or "illuminations") as they are invested in the "vessels" of the Ten Sefirot of Atzilut. The Rebbe, the Baal Shem Tov, says that "upon Him" refers to the G‑dhood invested in the "vessels" of the Ten Sefirot of Atzilut.

The simple meaning is: "upon Him" refers to the Essence of the En Sof3 of which every ordinary Jew has inherent knowledge through his simple faith. This is the meaning of "close to him" (4) to the person) and "whenever we call to Him (G‑d)"4 - (These two expressions referring respectively to) the Essence of the En Sof and the essence of the soul. Davening with simple faith joins the essence of the soul with the essence of the Infinite, so that the Essence of the En Sof will be the Healer of the ill, and He Who blesses the years.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Then called "a Torah."

3.

The Ultimate Infinitude; G‑d.

4.

In both expressions the identical word is used, eilav, "to him."

יום ראשון יא תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: כא. אד"ש...'266' בכל יום.במוצאי יוהכ"פ [יום הכפורים] תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים. כנהוג אז דרושים קצרים - ע"פ [על פסוק] מי כהשם אלקינו בכל קראנו אליו, אליו ולא למדותיו, דער פרדס זאגט אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס [דעשר ספירות] דאצילות, דער רבי דער בעש"ט [בעל שם טוב] זאגט אליו איז דער אלקות וואס אין כלים דע"ס [דעשר ספירות] דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות א"ס [אין סוף] וואס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און דאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס [אין סוף] און עצמות הנשמה, תפלה באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס [אין סוף], אז עצמות א"ס [אין סוף] זאל זיין דער רופא חולים און מברך השנים.