ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Cheshvan 5 5704
Torah lessons: Chumash: Lech L'cha, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 29-34.
Tanya: Now, at first (p. 551) ...cubits of Halacha. (p. 553).

The Jewish people are compared to the stars twinkling in the high heavens. By their light, even he who walks in the darkness of night shall not blunder.

Every Jew, man or woman, possesses enough moral and spiritual strength to influence friends and acquaintances, and bring them into the light.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי ה חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,רביעי עם פירש"י.
תהילים: כט-לד.
תניא: והנה המובן... 'קמג' בלבד  .

ישראל נמשלו לכוכבים המתנוצצים בשמי רקיע, אשר לאורם לא יתעה גם ההולך במחשכי הלילה.

כל אחד מישראל, בין איש ובין אשה, יש בו די כח מוסרי ורוחני, להשפיע להעמיד גם את מכיריו ומיודעיו בקרן אורה.