ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Tishrei 18, 2nd Day of Chol Hamoed Sukot 5704
Torah lessons: Chumash: B'racha, first parsha with Rashi.
Tehillim: 88-89.
Tanya: The difference (p. 525) ...labours in (Torah). (p. 525).

Say both Om ani choma (p. 327) and Adon hamoshia, but make only one circuit. Say the word hosha'ana before and after those alphabetical phrases which the chazan says aloud;1 for the other phrases say hosha'ana only once.2

Our custom is to start saying aloud with the letter samach or ayin.

One should be certain to make a complete circuit, ending with tav.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Responsively; i.e. the phrases beginning with the letter samach etc. - see next sentence in text.

2.

Before the phrase.

יום ראשון יח תשרי, ב דחוהמ"ס [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: פח-פט.
תניא: וההפרש...'קלו' עמלה בה.

אומרים אום אני חומה וגם אדון המושיע, אבל אין מקיפים אלא פ"א [פעם אחת]. אומרים תיבת "הושענא", הן בראש והן בסוף - באותם האותיות שאומרם הש"ץ [השליח ציבור] בקול רם, בהשאר אומרים רק פעם אחת.

מנהגינו להתחיל בקול רם מאות "ס" או "ע".

מדייקים לעשות היקף שלם ומשלימים באות "ת".