ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Tevet 10 5703
Fast day. Selichot (p. 356). Avinu malkeinu (p. 277).
Torah lessons: Chumash: Vayigash, Shishi with Rashi.
Tehillim: 55-59.
Tanya: Yet the vitality (p. 29)...of flesh and blood (p. 31).

From the Tzemach Tzedek's answer at yechidus: It is written, "Let the wicked leave his path and the man of sin his thoughts etc."1 Aven (sin) is the same as on,2 meaning power and strength. Just as it is imperative that the "wicked leave his path," for without teshuva it is impossible to approach the Sacred,3 so must the "man of strength," one with unshakeable confidence in his reasoning, "leave his thoughts." He is not to insist, "I say so. This is what I think;" every "I", ego, is a source of evil, a cause of divisiveness.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
2.

In Hebrew spelling, but using a different vowel.

3.

See Tanya Ch. 17, p. 73.

יום שישי י טבת   (תש"ג)
תענית סליחות, אבינו מלכנו.
שיעורים: חומש: ויגש, שישי עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: אך החיות ... בשר ודם.

מענה הצ"צ [הצמח צדק] על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו'. און הוא מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו, ולא יאמר איך זאג אזוי, איך האלט אזוי, כי כל "איך" ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.