ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Tevet 23 5703
Torah lessons: Chumash: Sh'mot, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 108-112.
Tanya: However, the impression (p. 51)...Towards his brothers.

(Here appears an emendation to the text of Torah Or, relevant only in Hebrew. Translator).

Groaning by itself won't do a bit of good. A groan is only a key to open the heart and eyes, so as not to sit there with folded arms, but to plan orderly work and activity, each person wherever he can be effective, to campaign for bolstering Torah, spreading Torah and the observance of Mitzvot. One person might do this through his writing, another with his oratory, another with his wealth.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי כג טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: רק שלזה ... עם אחיו.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דיבור המתחיל] מי שם פה סעיף המתחיל והנמשל יובן: "כי יש בחינת מעלה" צ"ל צריך להיות "וכן יש מעלה".

באנחות לבד לא נושע. האנחה היא רק כפת המנעול לפתוח את הלב ולפקוח את העינים שלא לשבת בחבוק ידים, רק לסדר עבודה ופועל, איש איש באשר יוכל לפעול ולעשות בתעמולה לחיזוק התורה הרבצת התורה ושמירת המצות, זה בכתבו וזה בנאומו וזה בכספו.