ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Tevet 8 5703
Torah lessons: Chumash: Vayigash, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 44-48.
Tanya: Ch. 7. On the other (p. 25)...the students thereby. (p. 27).

The Tzemach Tzedek instructed all the tutors of his young grandchildren, that, in addition to regular studies, they should teach the simple meaning of the prayers. Once a month the children came to their grandfather to be tested in this subject.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי ח טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.
תהלים: מד-מח.
תניא: פרק ז. אך נפש ... '22' ובדחי רבנן.

הצ"צ [הצמח צדק] ציוה את כל המלמדים שלמדו עם נכדיו הקטנים, אשר, מלבד למודים הרגילים, ילמדו עמהם פירוש המלות [פירוש הפשוט] של סדר התפלה. ופעם בחודש היו באים אל הצ"צ [הצמח צדק] להבחן בזה.