ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Adar Sheini 10 5703
Torah lessons: Chumash: Vayikra, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 55-59.
Tanya: Something of this (p. 165)...of the Torah. (p. 167).

Before embarking on a journey from your place of residence, arrange a Chassidic farbrengen and receive a parting blessing from your good friends, and as the familiar expression goes: Chassidim never say farewell, for they never depart from each other. Wherever they are, they are one family.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי י אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: וגם כבר - ,92, מחייהו כו'.

טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, ויקבל ברכת הפרידה מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען זיך ניט, ווייל מען פאהרט זיך קיינמאל ניט פאנאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.