Contact Us

Vayechi Home Page

Vayechi Home Page

 Email
Parshat Vayechi
Shabbat, 12 Tevet, 5778
30 December, 2017
Select a portion:
1st Portion: (Genesis 47:28 - 48:9)

Genesis Chapter 47

28And Jacob lived in the land of Egypt for seventeen years, and Jacob's days, the years of his life, were a hundred and forty seven years.   כחוַיְחִ֤י יַֽעֲקֹב֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם שְׁבַ֥ע עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָ֑ה וַיְהִ֤י יְמֵי־יַֽעֲקֹב֙ שְׁנֵ֣י חַיָּ֔יו שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים וְאַרְבָּעִ֥ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה:
And Jacob lived: Why is this section [completely] closed? Because, as soon as our father Jacob passed away, the eyes and the heart of Israel were “closed,” (i.e., it became “dark” for them) because of the misery of the slavery, for they (the Egyptians) commenced to subjugate them. Another explanation: That he (Jacob) attempted to reveal the End [of the exile] to his sons, but it was“closed off” (concealed) from him. [This appears] in Gen. Rabbah (91:1).   ויחי יעקב: למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. דבר אחר שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו:
29When the time drew near for Israel to die, he called his son Joseph and said to him, "If I have now found favor in your eyes, now place your hand beneath my thigh, and you shall deal with me with lovingkindness and truth; do not bury me now in Egypt.   כטוַיִּקְרְב֣וּ יְמֵֽי־יִשְׂרָאֵל֘ לָמוּת֒ וַיִּקְרָ֣א | לִבְנ֣וֹ לְיוֹסֵ֗ף וַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ אִם־נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ בְּעֵינֶ֔יךָ שִֽׂים־נָ֥א יָֽדְךָ֖ תַּ֣חַת יְרֵכִ֑י וְעָשִׂ֤יתָ עִמָּדִי֙ חֶ֣סֶד וֶֽאֱמֶ֔ת אַל־נָ֥א תִקְבְּרֵ֖נִי בְּמִצְרָֽיִם:
When the time drew near for Israel to die: Everyone of whom it is stated [that his days] drew near to die, did not attain the life span of his forefathers. [Isaac lived 180 years, and Jacob lived only 147 years. In connection with David, the expression of drawing near is mentioned (I Kings 2:1). His father lived 400 years, and he lived 70.]- [from Gen. Rabbah 96:4]   ויקרבו ימי ישראל למות: כל מי שנאמר בו קריבה למות לא הגיע לימי אבותיו. [יצחק חי מאה ושמונים ויעקב מאה ארבעים ושבע. בדוד נאמר קריבה, אביו חי ארבע מאות שנים והוא חי שבעים]:
he called his son Joseph: The one who had the ability to do it. - [from Gen. Rabbah] 96:5.   ויקרא לבנו ליוסף: למי שהיה יכולת בידו לעשות:
now place your hand beneath my thigh: And swear. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer ch. 39] As explained in the narrative of Abraham and Eliezer (Gen. 24:2), he meant that Joseph should swear by covenant of the circumcision.   שים נא ידך: והשבע:
lovingkindness and truth: Lovingkindness that is done with the dead is true lovingkindness, for one does not expect any payment or reward. — [from Gen. Rabbah 96:5]   חסד ואמת: חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול:
do not bury me now in Egypt: [Because] its soil is destined to become lice (which will crawl under my body), and because those who die outside the [Holy] Land will not be resurrected except with the pain of rolling through underground passages. [Also] so that the Egyptians will not deify me. — [from Gen. Rabbah 96:5, Keth. 111a]   אל נא תקברני במצרים: סופה להיות עפרה כנים (ומרחשין תחת גופי) ושאין מתי חוצה לארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות, ושלא יעשוני מצרים עבודה זרה:
30I will lie with my forefathers, and you shall carry me out of Egypt, and you shall bury me in their grave." And he said, "I will do as you say."   לוְשָֽׁכַבְתִּי֙ עִם־אֲבֹתַ֔י וּנְשָׂאתַ֨נִי֙ מִמִּצְרַ֔יִם וּקְבַרְתַּ֖נִי בִּקְבֻֽרָתָ֑ם וַיֹּאמַ֕ר אָֽנֹכִ֖י אֶעְשֶׂ֥ה כִדְבָרֶֽךָ:
I will lie with my forefathers: Heb. וְשָׁכַבְתִּי, lit., and I will lie. This“vav” (of וְשָׁכַבְתִּי) is connected to the beginning of the previous verse: “Place now your hand beneath my thigh and swear to me, for I am destined to lie with my forefathers, and you shall carry me out of Egypt.” We cannot say, however, that “I will lie with my forefathers” means: Lay me to rest with my forefathers in the cave, because afterwards it is written: “and you shall carry me out of Egypt, and you shall bury me in their grave.” Moreover, we find everywhere that the expression “lying with one’s forefathers” denotes expiration, not burial, as in “And David lay with his forefathers,” and afterwards, “and he was buried in the city of David” (I Kings 2:10).   ושכבתי עם אבותי: וי"ו זו מחובר למעלה לתחילת המקרא (פסוק כט) שים נא ידך תחת ירכי והשבע לי, ואני סופי לשכב עם אבותי, ואתה תשאני ממצרים. ואין לומר ושכבתי עם אבותי, השכיבני עם אבותי במערה, שהרי כתיב אחריו ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. ועוד, מצינו בכמה מקומות לשון שכיבה עם אבותיו היא הגויעה, ולא הקבורה, כמו (מ"א ב י) וישכב דוד עם אבותיו, ואחר כך ויקבר בעיר דוד:
31And he said, "Swear to me. " So he swore to him, and Israel prostrated himself on the head of the bed.   לאוַיֹּ֗אמֶר הִשָּֽׁבְעָה֙ לִ֔י וַיִּשָּׁבַ֖ע ל֑וֹ וַיִּשְׁתַּ֥חוּ יִשְׂרָאֵ֖ל עַל־רֹ֥אשׁ הַמִּטָּֽה:
and Israel prostrated himself: [Although the lion is king] when it is the time of the fox, bow down to him. — [from Meg. 16b]   וישתחו ישראל: תעלא בעידניה סגיד ליה:
on the head of the bed: He turned around to the side of the Shechinah (Gen. Rabbah, Vatican ms. no. 60). From here [the Sages] deduced that the Shechinah is at the head of a sick person (Shab. 12b). Another explanation: עַל רֹאשׁ הַמִטָה - [He prostrated himself to God] because his offspring were perfect, insofar as not one of them was wicked, as is evidenced by the fact that Joseph was a king, and furthermore, that [even though] he was captured among the heathens, he remained steadfast in his righteousness. — [from Sifrei Va’ethannan 31, Sifrei Ha’azinu 334]   על ראש המטה: הפך עצמו לצד השכינה, מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה. דבר אחר על ראש המטה, על שהיתה מטתו שלמה שאין בה רשע, שהרי יוסף מלך הוא, ועוד שנשבה לבין הגוים, והרי הוא עומד בצדקו:

Genesis Chapter 48

1Now it came to pass after these incidents that [someone] said to Joseph, "Behold, your father is ill." So he took his two sons with him, Manasseh and Ephraim.   אוַיְהִ֗י אַֽחֲרֵי֙ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה וַיֹּ֣אמֶר לְיוֹסֵ֔ף הִנֵּ֥ה אָבִ֖יךָ חֹלֶ֑ה וַיִּקַּ֞ח אֶת־שְׁנֵ֤י בָנָיו֙ עִמּ֔וֹ אֶת־מְנַשֶּׁ֖ה וְאֶת־אֶפְרָֽיִם:
that [someone] said to Joseph: One of the tellers, and this is an elliptical verse. Some say, however, that Ephraim was accustomed to study with Jacob, and when Jacob became ill in the land of Goshen, Ephraim went to his father to Egypt to tell him.   ויאמר ליוסף: אחד מן המגידים, והרי זה מקרא קצר. ויש אומרים אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד, וכשחלה יעקב בארץ גושן, הלך אפרים אצל אביו למצרים והגיד לו:
so he took his two sons with him: so that Jacob should bless them before his death.   ויקח את שני בניו עמו: כדי שיברכם יעקב לפני מותו:
2And [someone] told Jacob and said, "Behold, your son Joseph is coming to you." And Israel summoned his strength and sat up on the bed.   בוַיַּגֵּ֣ד לְיַֽעֲקֹ֔ב וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּ֛ה בִּנְךָ֥ יוֹסֵ֖ף בָּ֣א אֵלֶ֑יךָ וַיִּתְחַזֵּק֙ יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֵּ֖שֶׁב עַל־הַמִּטָּֽה:
And [someone] told: The teller [told] Jacob, but [the text] does not specify who [it was], and many [Scriptural] verses are elliptical.   ויגד: המגיד ליעקב, ולא פירש מי, והרבה מקראות קצרי לשון:
And Israel summoned his strength: He said, “Although he is my son, he is a king; [therefore,] I will bestow honor upon him” [Midrash Tanchuma Vayechi 6]. From here [we learn] that we must bestow honor upon royalty, as Moses bestowed honor upon royalty, [as it is written, that Moses said to Pharaoh,] “Then all these servants of yours will come down to me” (Exod. 11:8), [rather than “You will come down to me”]. And so Elijah [also bestowed honor upon royalty, as it is written]: “And he girded his loins [and ran before Ahab until coming to Jezreel]” (I Kings 18:46). - [from Mechilta Beshallach Section 13]   ויתחזק ישראל: אמר אף על פי שהוא בני, מלך הוא ואחלוק לו כבוד. מכאן שחולקין כבוד למלכות, וכן משה חלק כבוד למלכות (שמות יא ח) וירדו כל עבדיך אלה אלי, וכן אליהו (מ"א יח מו) וישנס מתניו וגו':
3And Jacob said to Joseph, "Almighty God appeared to me in Luz, in the land of Canaan, and He blessed me.   גוַיֹּ֤אמֶר יַֽעֲקֹב֙ אֶל־יוֹסֵ֔ף אֵ֥ל שַׁדַּ֛י נִרְאָֽה־אֵלַ֥י בְּל֖וּז בְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וַיְבָ֖רֶךְ אֹתִֽי:
4And He said to me, 'Behold, I will make you fruitful and cause you to multiply, and I will make you into a congregation of peoples, and I will give this land to your seed after you for an everlasting inheritance.'   דוַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֗י הִנְנִ֤י מַפְרְךָ֙ וְהִרְבִּיתִ֔ךָ וּנְתַתִּ֖יךָ לִקְהַ֣ל עַמִּ֑ים וְנָ֨תַתִּ֜י אֶת־הָאָ֧רֶץ הַזֹּ֛את לְזַרְעֲךָ֥ אַֽחֲרֶ֖יךָ אֲחֻזַּ֥ת עוֹלָֽם:
and I will make you into a congregation of peoples: He announced to me that another congregation of peoples was to be descended from me. Although he said to me, “A nation and a congregation of nations [shall come into existence from you]” (Gen 35:11) [meaning three nations], by “a nation,” He promised me [the birth of] Benjamin. “A congregation of nations” means two in addition to Benjamin, but no other son was born to me. Thus I learned that one of my tribes was destined to be divided [in two]. So now, I am giving you that gift. — [from Pesikta Rabbathi ch. 3]   ונתתיך לקהל עמים: בשרני שעתידים לצאת ממני עוד קהל ועמים ואף על פי שאמר לי (לעיל לה יא) גוי וקהל גוים, גוי אמר לי על בנימין, קהל גוים הרי שנים לבד בנימין, ושוב לא נולד לי בן, למדני שעתיד אחד משבטי ליחלק, ועתה אותה מתנה אני נותן לך:
5And now, [as for] your two sons, who were born to you in the land of Egypt, until I came to you, to the land of Egypt they are mine. Ephraim and Manasseh shall be mine like Reuben and Simeon.   הוְעַתָּ֡ה שְׁנֵֽי־בָנֶ֩יךָ֩ הַנּֽוֹלָדִ֨ים לְךָ֜ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֗יִם עַד־בֹּאִ֥י אֵלֶ֛יךָ מִצְרַ֖יְמָה לִי־הֵ֑ם אֶפְרַ֨יִם֙ וּמְנַשֶּׁ֔ה כִּרְאוּבֵ֥ן וְשִׁמְע֖וֹן יִֽהְיוּ־לִֽי:
who were born to you…until I came to you: Before I came to you, i.e., those who were born since you left me [and] I came to you.   הנולדים לך, עד באי אליך: לפני בואי אליך, כלומר שנולדו משפרשת ממני עד שבאתי אצלך:
they are mine: They are counted with the rest of my sons, to take a share in the land, each one exactly as each [of my other sons]. — [from Baba Bathra 122b-123a]   לי הם: בחשבון שאר בני הם ליטול חלק בארץ איש כנגדו:
6But your children, if you beget [any] after them, shall be yours; by their brothers' names they shall be called in their inheritance.   ווּמֽוֹלַדְתְּךָ֛ אֲשֶׁר־הוֹלַ֥דְתָּ אַֽחֲרֵיהֶ֖ם לְךָ֣ יִֽהְי֑וּ עַ֣ל שֵׁ֧ם אֲחֵיהֶ֛ם יִקָּֽרְא֖וּ בְּנַֽחֲלָתָֽם:
But your children: If you have any more [children], they will not be counted among my sons, but will be included among the tribes of Ephraim and Manasseh, and they will not have a [separate] name like [each of] the [other] tribes as regards the inheritance. Now, although the land [of Israel] was divided according to their heads (the population of each tribe), as it is written: “To the large [tribe] you shall increase its inheritance” (Num. 26:54); and each man received an equal share, except for the firstborn. Nevertheless, only these (Ephraim and Manasseh) were called tribes [regarding the ability] [to cast a lot in the land according to the number of names of the tribes and [regarding having] a prince for each tribe, and groups [of tribes in the desert] for this one and for that one]. [Note that the bracketed material does not appear in early editions of Rashi.]   ומולדתך וגו': אם תוליד עוד לא יהיו במנין בני אלא בתוך שבטי אפרים ומנשה יהיו נכללים, ולא יהא להם שם בשבטים לענין הנחלה, ואף על פי שנתחלקה הארץ למנין גלגלותם כדכתיב (במדבר כו נד) לרב תרבו נחלתו, וכל איש ואיש נטל בשוה חוץ מן הבכורות, מכל מקום לא נקראו שבטים אלא אלו [להטיל גורל הארץ למנין שמות השבטים, ונשיא לכל שבט ושבט. ודגלים לזה ולזה]:
7As for me, when I came from Padan, Rachel died to me in the land of Canaan on the way, when there was still a stretch of land to come to Ephrath, and I buried her there on the way to Ephrath, which is Bethlehem."   זוַֽאֲנִ֣י | בְּבֹאִ֣י מִפַּדָּ֗ן מֵ֩תָה֩ עָלַ֨י רָחֵ֜ל בְּאֶ֤רֶץ כְּנַ֨עַן֙ בַּדֶּ֔רֶךְ בְּע֥וֹד כִּבְרַת־אֶ֖רֶץ לָבֹ֣א אֶפְרָ֑תָה וָֽאֶקְבְּרֶ֤הָ שָּׁם֙ בְּדֶ֣רֶךְ אֶפְרָ֔ת הִ֖וא בֵּ֥ית לָֽחֶם:
As for me, when I came from Padan, etc.: Although I burden you to take me to be buried in the land of Canaan, and I did not do so to your mother, for she died close to Bethlehem. — [from Targum Jonathan ben Uzziel]   ואני בבאי מפדן וגו': ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שהרי סמוך לבית לחם מתה:
a stretch of land: Heb. כִּבְרַת-אֶרֶץ, a measure of land, which is two thousand cubits, equivalent to the measure of the Sabbath boundary (the distance a person may walk on the Sabbath), according to the statement of Rabbi Moshe Hadarshan. [The preceding material should be considered parenthetic. The following is Jacob’s explanation of why he did not bury Rachel in the cave of Machpelah.] You should not say that the rains prevented me from transporting her and burying her in Hebron, [for] it was the dry season, when the earth is riddled and full of holes like a sieve (כְּבָרָה) .   כברת ארץ: מדת ארץ, והם אלפים אמה כמדת תחום שבת, כדברי רבי משה הדרשן. ולא תאמר שעכבו עלי גשמים מלהוליכה ולקברה בחברון, עת הגריד היה, שהארץ חלולה ומנוקבת ככברה:
and I buried her there: And I did not take her even to Bethlehem to bring her into the Land (i.e., into the inhabited region of the Holy Land- [Sifthei Chachamim]), and I know that you hold it against me; but you should know that I buried her there by divine command, so that she would be of assistance to her children. When Nebuzaradan exiles them (the Israelites), and they pass by there, Rachel will emerge from her grave and weep and beg mercy for them, as it is said: “A voice is heard on high, [lamentation, bitter weeping, Rachel is weeping for her children]” (Jer. 31:14). And the Holy One, blessed be He, answers her, “‘There is reward for your work,’ says the Lord,… ‘and the children shall return to their own border’” (ibid. verses 15, 16) (Pesikta Rabbathi ch. 3). Onkelos, however, renders [כִּבְרַת-אֶרֶץ as] כְּרוּב אַרְעָא, [meaning:] the measure of plowing in a day [Other editions: [a measure of plowing] of land], and I say that they (people in Biblical times) had a measurement called one full furrow, caruede in Old French, [which is] a land measure, plowed land, as we say:“He plows (כָּרִיב) and plows again” (B.M. 107a);“As much as a fox picks up [on its feet] from a plowed field (מִבֵּי כַּרְבָּא)” (Yoma 43b).   ואקברה שם: ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ, וידעתי שיש בלבך עלי [תרעומת], אבל דע לך שעל פי הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן, והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר (ירמיה לא יד) קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה וגו', והקב"ה משיבה (ירמיה לא טו) יש שכר לפעולתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם. ואונקלוס תרגם כרוב ארעא, כדי שעור חרישת יום [הארץ]. ואומר אני שהיה להם קצב שהיו קורין אותו כדי מחרישה אחת, קרואיד"א בלע"ז [מלוא מחרשה], כדאמרינן (בבא מציעא קז א) כרוב ותניף, (יומא מג ב) כמה דמסיק תעלא מבי כרבא:
8Then Israel saw Joseph's sons, and he said, "Who are these?"   חוַיַּ֥רְא יִשְׂרָאֵ֖ל אֶת־בְּנֵ֣י יוֹסֵ֑ף וַיֹּ֖אמֶר מִי־אֵֽלֶּה:
Then Israel saw Joseph’s sons: He attempted to bless them, but the Shechinah withdrew from him because of Jeroboam and Ahab, who were destined to be born from Ephraim, and Jehu and his sons, [who were destined to be born] from Manasseh. — [from Tanchuma Vayechi 6] [Jeroboam the son of Nebat, the first king of the Northern Kingdom, and Ahab the son of Omri were notorious idolaters.]   וירא ישראל את בני יוסף: בקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו, לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה:
and he said,“Who are these?”: Where did these come from [meaning: From whom were they born], that they are unworthy of a blessing?- [from Tanchuma Vayechi 6]   ויאמר מי אלה: מהיכן יצאו אלו שאינן ראוין לברכה:
9Joseph said to his father, "They are my sons, whom God gave me here." So he said, "Now bring them near to me, so that I may bless them."   טוַיֹּ֤אמֶר יוֹסֵף֙ אֶל־אָבִ֔יו בָּנַ֣י הֵ֔ם אֲשֶׁר־נָֽתַן־לִ֥י אֱלֹהִ֖ים בָּזֶ֑ה וַיֹּאמַ֕ר קָֽחֶם־נָ֥א אֵלַ֖י וַֽאֲבָֽרֲכֵֽם:
here: Heb. בָּזֶה, lit., in this, or with this. He (Joseph) showed him (Jacob) the document of betrothal and the kethubah , and Joseph prayed for mercy concerning the matter, and the Holy Spirit [returned and] rested upon him (Jacob). - [from Kallah Rabbathi 3:19]   בזה: [הראה לו] שטר אירוסין ושטר כתובה, ובקש יוסף רחמים על הדבר ונחה עליו רוח הקדש:
So he said, “Now bring them near to me, so that I may bless them.”: This is what Scripture [is referring to when it] states:“And I (the Holy One) trained it into Ephraim; he took them on his arms” (Hosea 11:3). I trained My spirit into Jacob for Ephraim’s sake, and he took them upon his arms. — [from Tanchuma Vayechi 7]   ויאמר קחם נא אלי ואברכם: זהו שאמר הכתוב (הושע יא ג) ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו, תרגלתי רוחי ביעקב בשביל אפרים, עד שלקחן על זרועותיו:
The text on this page contains sacred literature. Please do not deface or discard.
Select a portion:
 Email