Contact Us

Torah Reading for Sukkot

Torah Reading for Sukkot

 Email
First Day of Sukkot
Monday, 15 Tishrei, 5779
24 September, 2018
Select a portion:
1st Portion: (Leviticus 22:26 - 23:3)
Show content in:

Leviticus Chapter 22

26And the Lord spoke to Moses, saying:   כווַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
27When an ox or a sheep or a goat is born, it shall remain under its mother for seven days, and from the eighth day onwards, it shall be accepted as a sacrifice for a fire offering to the Lord.   כזשׁ֣וֹר אוֹ־כֶ֤שֶׂב אוֹ־עֵז֙ כִּ֣י יִוָּלֵ֔ד וְהָיָ֛ה שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים תַּ֣חַת אִמּ֑וֹ וּמִיּ֤וֹם הַשְּׁמִינִי֙ וָהָ֔לְאָה יֵֽרָצֶ֕ה לְקָרְבַּ֥ן אִשֶּׁ֖ה לַֽיהֹוָֽה:
When [an ox or a sheep or a goat] is born: [The expression “is born” comes] to exclude [from sacrifice an animal] delivered by Caesarean section. - [Chul. 38b]   כי יולד: פרט ליוצא דופן:
28An ox or sheep you shall not slaughter it and its offspring in one day._   כחוְשׁ֖וֹר אוֹ־שֶׂ֑ה אֹת֣וֹ וְאֶת־בְּנ֔וֹ לֹ֥א תִשְׁחֲט֖וּ בְּי֥וֹם אֶחָֽד:
it and its offspring: [This prohibition] applies to the female [i.e., the mother] animal, namely, that it is prohibited to slaughter a mother animal and its male or female offspring [on the same day]. The prohibition does not apply, however, to males [i.e., to the father animals], and it is permissible to slaughter the father animal along with its male or female offspring [on the same day]. — [Chul. 78b]   אתו ואת בנו: נוהג בנקבה, שאסור לשחוט האם והבן או הבת, ואינו נוהג בזכרים, ומותר לשחוט האב והבן [או האב והבת]:
[you shall not slaughter] it and its offspring: Also included [in this prohibition is slaughtering] its offspring and [then] it. — [Chul. 82a]   אתו ואת בנו: אף בנו ואותו במשמע:
29And when you slaughter a thanksgiving offering to the Lord, you shall slaughter it so that it should be acceptable for you.   כטוְכִֽי־תִזְבְּח֥וּ זֶֽבַח־תּוֹדָ֖ה לַֽיהֹוָ֑ה לִרְצֹֽנְכֶ֖ם תִּזְבָּֽחוּ:
you shall slaughter it so that it should be acceptable for you: From the very beginning of your slaughtering, take care that it should be “acceptable for you.” And what makes it acceptable?"   לרצנכם תזבחו: תחלת זביחתכם הזהרו שתהא לרצון לכם. ומהו הרצון:
It shall be eaten on that day: [Now, although it has already been stated that thanksgiving-offerings must be eaten on the day of sacrificing (Lev. 7:15), the Torah repeats this here] exclusively to warn us that the slaughtering must be performed on this condition. Do not slaughter it with the intention of eating it on the next day, for if you have this invalidating intention in mind, the sacrifice will not be “acceptable for you” (Torath Kohanim 22:135) [Indeed, it will be rejected (פִּגּוּל; see Rashi Lev. 7:18)]. Another explanation of לִרְצֹנְכֶם is: “knowingly.” From here, [we learn that] if someone slaughtered an animal in an incidental manner [i.e., according to Rashi , without intending to slaughter, just to pick up the knife or to throw it. According to Tosafoth, if he did not intend to slaughter, but only to sever the organs, or if he thought that it was an ordinary animal, and did not realize that it was to be slaughtered as a holy sacrifice], then [even though the animal is fit to be eaten as ordinary non-consecrated meat, nevertheless,] regarding being slaughtered as a holy sacrifice, it is deemed unfit. — [Chul. 13a] Now, although Scripture has already stated [that a sacrifice is “not acceptable” if, while slaughtering, one intended to eat it after its permissible time] in the case of sacrifices that may be eaten for two days (see Lev. 7:18), it specifies it again regarding those sacrifices that must be eaten on the same day (see Rashi Lev. 7:15), namely, that they [too] must be slaughtered with the intention of eating them within their permissible time.   ביום ההוא יאכל: לא בא להזהיר אלא שתהא שחיטה על מנת כן, אל תשחטוהו על מנת לאכלו למחר, שאם תחשבו בו מחשבת פסול לא יהא לכם לרצון. דבר אחר לרצונכם, לדעתכם, מכאן למתעסק שפסול בשחיטת קדשים. ואף על פי שפרט בנאכלים לשני ימים, חזר ופרט בנאכלין ליום אחד שתהא זביחתן על מנת לאכלן בזמנן:
30It shall be eaten on that day; do not leave it over until morning. I am the Lord.   לבַּיּ֤וֹם הַהוּא֙ יֵֽאָכֵ֔ל לֹֽא־תוֹתִ֥ירוּ מִמֶּ֖נּוּ עַד־בֹּ֑קֶר אֲנִ֖י יְהֹוָֽה:
It shall be eaten on that day: [As explained above (see preceding Rashi)], Scripture states this here only to warn us that the slaughtering must be performed with this intention. For if it meant to fix the time limit for eating it, this has already been stated, “And the flesh of his thanksgiving peace-offering [shall be eaten on the day that it is offered…]” (Lev. 7:15). - [Torath Kohanim 7:113]   ביום ההוא יאכל: לא בא להזהיר אלא שתהא שחיטה על מנת כן, שאם לקבוע לו זמן אכילה, כבר כתוב (ויקרא ז טו) ובשר זבח תודת שלמיו וגו':
I am the Lord: Know Who decreed this matter, and do not perceive it as unimportant.   אני ה': דע מי גזר על הדבר ואל יקל בעיניך:
31You shall keep My commandments and perform them. I am the Lord.   לאוּשְׁמַרְתֶּם֙ מִצְו‍ֹתַ֔י וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם אֲנִ֖י יְהֹוָֽה:
You shall keep [My commandments]: This refers to learning [God’s commandments and “keeping” them organized and memorized in one’s heart]   ושמרתם: זו המשנה:
and perform them: meaning [putting them into] action. — [Mizrachi; Torath Kohanim 22:136]   ועשיתם: זה המעשה:
32You shall not desecrate My Holy Name. I shall be sanctified amidst the children of Israel. I am the Lord Who sanctifies you,   לבוְלֹ֤א תְחַלְּלוּ֙ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֔י וְנִ֨קְדַּשְׁתִּ֔י בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם:
You shall not desecrate [My Holy Name]: By transgressing My commandments intentionally. Now, is it not already implied by the verse “ You shall not desecrate [My Holy Name,” that if you do not transgress, God’s Name will be sanctified? So] what do we learn by Scripture adding “I shall be sanctified [amidst the children of Israel]?” [It teaches us:] Surrender your life [and do not transgress God’s commandments], and [thus] sanctify My Name. Now, one might think [that this commandment applies even] in private [i.e., if he is not in the presence of ten or more Jews]. Scripture, therefore, says here “[I shall be sanctified] amidst the children of Israel” [i.e., one is obliged to sacrifice one’s life to avoid transgressing God’s commandments only in the presence of ten or more Jews]. And when one sacrifices oneself, one shall do so with the willingness to die, anyone who [submits to] sacrifices himself while assuming [that God will surely perform] a miracle [for him and save his life], for this person, God does not perform a miracle, for so we find in [the case of] Hananiah, Mishael and Azariah, that [when the evil Nebuchadnezzar threatened to throw them into a fiery furnace], they did not submit themselves on the condition [that God would perform] a miracle, as Scripture says, “[Behold, there is our God Whom we worship; He can save us from the burning, fiery furnace and from your hands, O king!] But if not, let it be known to you, O king [that we will not worship your god, neither will we prostrate ourselves to the golden image that you have set up]!” (Dan. 3:17-18). [We see here that whatever the outcome,] whether [God would] rescue [them] or not- [they declared, regardless] “Let it be known to you, O king [that we will not prostrate ourselves…]!” - [Torath Kohanim 22:137]   ולא תחללו: לעבור על דברי מזידין. ממשמע שנאמר ולא תחללו, מה תלמוד לומר ונקדשתי, מסור עצמך וקדש שמי. יכול ביחיד, תלמוד לומר בתוך בני ישראל, וכשהוא מוסר עצמו, ימסור עצמו על מנת למות, שכל המוסר עצמו על מנת הנס, אין עושין לו נס, שכן מצינו בחנניה מישאל ועזריה שלא מסרו עצמן על מנת הנס, שנאמר (דניאל ג יח) והן לא, ידיע להוא לך מלכא די לאלהך לא איתנא פלחין וגו', מציל ולא מציל, ידיע להוא לך וגו':
33Who took you out of the land of Egypt, to be a God to you. I am the Lord.   לגהַמּוֹצִ֤יא אֶתְכֶם֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לִֽהְי֥וֹת לָכֶ֖ם לֵֽאלֹהִ֑ים אֲנִ֖י יְהֹוָֽה:
Who took you out [of the land of Egypt]: on this very condition [i.e., to be willing to sacrifice your lives in sanctification of My Holy Name. — [Torath Kohanim 22:138] [And do not think that since it is an obligation, you will not receive reward for sacrificing yourselves, for]   המוציא אתכם: על מנת כן:
I am the Lord: faithful to give reward [to those who fulfill My Torah. — [Torath Kohanim 22:138]   אני ה': נאמן לשלם שכר:

Leviticus Chapter 23

1And the Lord spoke to Moses, saying,   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2Speak to the children of Israel and say to them: The Lord's appointed [holy days] that you shall designate as holy occasions. These are My appointed [holy days]:   בדַּבֵּ֞ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָֽמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם מֽוֹעֲדֵ֣י יְהֹוָ֔ה אֲשֶׁר־תִּקְרְא֥וּ אֹתָ֖ם מִקְרָאֵ֣י קֹ֑דֶשׁ אֵ֥לֶּה הֵ֖ם מֽוֹעֲדָֽי:
Speak to the children of Israel…The Lord’s appointed [holy days]: Designate the [times] of the festivals so that [all of] Israel will become accustomed to them, [meaning] that they should proclaim leap years for [the Jews in] the Diaspora who had uprooted themselves from their place to ascend to [Jerusalem for] the festivals, but who had not yet arrived in Jerusalem. [The leap year would enable them to arrive in time. Consequently, in ensuing years, they would not lose hope of arriving on time and would be encouraged to make the pilgrimage.]- [Torath Kohanim 23:139; Levush Ha’orah. See also Mizrachi , Nachalath Ya’akov , Sefer Hazikkaron , Yosef Hallel , Chavel]   דבר אל בני ישראל וגו' מועדי ה': עשה מועדות שיהיו ישראל מלומדין בהם, שמעברים את השנה על גליות שנעקרו ממקומם לעלות לרגל ועדיין לא הגיעו לירושלים:
3[For] six days, work may be performed, but on the seventh day, it is a complete rest day, a holy occasion; you shall not perform any work. It is a Sabbath to the Lord in all your dwelling places.   גשֵׁ֣שֶׁת יָמִים֘ תֵּֽעָשֶׂ֣ה מְלָאכָה֒ וּבַיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֗י שַׁבַּ֤ת שַׁבָּתוֹן֙ מִקְרָא־קֹ֔דֶשׁ כָּל־מְלָאכָ֖ה לֹ֣א תַֽעֲשׂ֑וּ שַׁבָּ֥ת הִוא֙ לַֽיהֹוָ֔ה בְּכֹ֖ל מֽוֹשְׁבֹֽתֵיכֶֽם:
[For] six days…: Why does the Sabbath [designated by God,] appear here amidst the festivals [designated by the Sanhedrin]? To teach you that whoever desecrates the festivals is considered [to have transgressed as severely] as if he had desecrated the Sabbath, and that whoever who fulfills the festivals is considered as if he has fulfilled the Sabbath, [and his reward is as great]. — [Be’er Basadeh ; Torath Kohanim 23:144]   ששת ימים: מה ענין שבת אצל מועדות, ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאלו חלל את השבתות. וכל המקיים את המועדות, מעלין עליו כאלו קיים את השבתות:
The text on this page contains sacred literature. Please do not deface or discard.
Select a portion:
 Email